Vi som arbetar som Företagsmäklare Linköping har erfarenhet av att genomföra förändringar i ägarstrukturen av ett företag och vi hjälper er gärna med att komma fram till det som passar er allra bäst. Vi har en lång erfarenhet av att verka som företagsförmedlare och kan i och med det para ihop rätt verksamhet med rätt köpare utan att företaget i sig blir lidande.

företagsmäklare-två-män-i-kostym-på-kontor-avtalsskrivning-sälja-köpa-företag

Företagsförmedlare som värnar om alla parter

När man skall sälja företag i Linköping handlar det inte bara om att bli av med inkråmet eller bolaget så snabbt som möjligt utan även om att man skall hitta rätt spekulant som kan ta över verksamheten. Det är en sak vi är väl medvetna om och därför också väldigt noggranna med att följa.

Vi vill att det skall vara rätt person eller bolag som tar över ett specifikt företag för att kunna säkerställa att den verksamhet man håller på med inte kommer att bli lidande. Tack vare alla de år vi har arbetat med att förmedla företag har vi en stor kunskap om potentiella säljare och köpare och den använder vi oss av dagligen i vårt arbete så att alla som anlitar oss skall bli nöjda.

Företagsmäklare Linköping hjälper er vid ägarförändringar

Om man driver ett bolag är det viktigt att rätt personer sitter på makten och att de förvaltar denna rätt. Även fast man har gjort allting korrekt kan det uppstå situationer när man av olika orsaker behöver förändra ägarstrukturen. Det kan exempelvis bero på att man behöver tillföra kapital till bolaget, eller på grund av att tidigare styrelsemedlemmar hoppat av.

Vad ni än behöver hjälp med kring ägarförändringar är medarbetarna på Företagsmäklare Linköping kompetenta nog för att hjälpa er lösa allting så det blir juridiskt korrekt. Detsamma gäller självklart om du skall köpa företag i Linköping och vill se till att alla papper är i sin ordning och att du har den befogenhet som du skall ha när det gäller beslut om verksamheten.

Våra företagsförmedlare kan hjälpa er att klargöra det marknadsvärde för företag som just ert bolag har och utifrån det underlätta ägarstrukturen. Alla våra uppdrag sker självklart i samförstånd med era önskemål och preferenser, oavsett om ni är köpare eller säljare av ett visst företag. Vi vill finnas till för alla parter.

Vi värderar och optimerar företag

Att arbeta som företagsförmedlare innebär mycket mer än att hitta rätt köpare och säljare. Därför har vi tagit det som vår uppgift att även optimera omsättningen och värdet av olika bolag.

När vi utför en företagsvärdering kan vi hjälpa till med att hitta eventuella förbättringsområden som kommer att gynna vinsten företaget kan dra in. För att göra detta använder vi oss av den erfarenhet vi har från att själva vara verksamma i både mindre och större bolagsstyrelser eftersom vi anser att den kunskapen är det som kan generera de resultat som räknas.